Mijn visie

Om te beginnen is mijn visie dat de reguliere gezondheidszorg een brug mag slaan naar alternatieve- en natuurgeneeswijzen om zo te komen tot complementaire geneeswijzen. Mijn handreikingen en adviezen kunnen hier onderdeel van zijn.

Een angststoornis kan iemand compleet in de greep houden waardoor een heel eigen, erg nauwe wereldbeleving of verwrongen perceptie van de werkelijkheid ontstaat. Zolang je  nog vastzit in de hele gedrags- en gedachtelijn die zo kenmerkend is voor een angststoornis, onderhoud je ook een verhoogd niveau van angst, zonder dat je nog weet wat de specifieke aanleiding ooit was. Door mijn persoonlijke ervaring ben ik van mening dat de aanleiding veelal terug te voeren is naar het verleden. Soms is men zich daar niet eens bewust van. Eenmaal de bron opgespoord, hoe klein en betekenisloos deze ook mag lijken, kan men beter de angst begrijpen en er iets mee doen. Innerlijke acceptatie speelt hierbij ook een grote rol.

Bij de reguliere behandeling van angst heersen nog vele misvattingen en onbegrip. Mijns inziens is een directe confrontatie in de vorm van ‘exposure’ (blootstelling) of ‘onthouding’ niet de juiste weg; ze werken contra-effectief. Vanuit dit oogpunt bekeken spreekt het haast voor zich dat ik tegen (enkel) medicatie en cognitieve gedragstherapie ben bij de oplossing van een angststoornis. Een behandeling is afgestemd op het individu en houdt rekening met de gevoelswereld van een persoon. Ik heb begrip voor de persoon en zijn situatie en kan me letterlijk inleven in hoe de ander zich voelt. Een angststoornis kan voor bijzonder lage kwaliteit van leven zorgen en veel mensen lijden onnodig en onnodig lang. Dat is de reden waarom ik anderen via mailcontact hiermee van dienst wil zijn.

De beleving van intense, ongegronde angst is voor een ‘niet-angstig’ brein lastig voor te stellen. Maar aan rationele adviezen en behandelingen heeft angst geen boodschap. Hierdoor denk je alleen nog sterker dat er echt iets mis is met je. Steeds weer nieuwe therapieën en medicijnen komen op de markt. Maar een concrete oplossing bieden ze zelden of nooit. Je hebt wellicht zelfs de moed een beetje opgegeven.De oplossing zit hem dan ook niet in de oplossing zelf (het eindstation); men moet nieuwe ingangen leren zien om uiteindelijk bij de uitgang te komen. En zoals iedere ingang, in welke situatie dan ook, zit ook deze ingang bij het begin. Zonder begin geen einde.

De meeste mensen zijn vaak geneigd in het hoofd te blijven; ze denken en rationaliseren voortdurend, waardoor niet gevoeld wordt wat daadwerkelijk de kern van een probleem of klacht is. Het is van belang weer in contact te komen staan met je gevoel, te leren voelen wat zich van binnen beweegt. De grote hoop aan emoties waarin je soms verward kunt raken, weer ontwarren. De rode draad weer leren zien, voelen waar het werkelijk om draait. Zie het als een herontdekking van jezelf. Hierdoor wordt duidelijk waarom je bepaalde dingen doet, hoe het komt dat jij je zo voelt, hoe het kan dat je steeds in dezelfde situaties terecht komt, waarom je zo aan een bepaald patroon vasthoudt, en ga zo maar door.

De zoektocht hiernaar en de weg uit een leven vol angst is vaak een ingewikkeld proces. Ook kan het onveilig voelen omdat de kern van de angst moet worden aangepakt. Dit kunnen behoorlijk confronterende momenten zijn. Daarom is het prettig als iemand je op die weg kan steunen. Ik geef je via mailcontact handreikingen hiervoor. Met de kans dat je krachtiger, evenwichtiger en onbevangener in het leven komt te staan.

Bewustwording

Het gaat om het terugvinden en versterken van je emotionele balans, je bewustwordingsproces (‘waar ben je mee bezig’) en je persoonlijke groei. Je kunt ontdekken hoe je perceptie, gedachten en emoties niet langer buiten je controle liggen. Het is dus mogelijk om uit je klachtenpatroon te komen en je innerlijke kalmte, vrijheid en zelfvertrouwen terug te winnen. Het overwinnen van een angststoornis is een leerervaring, waarna je bent opgewassen tegen iedere uitdaging van het leven.

Mijn ideeën zijn niet gebaseerd op theorie of een therapeutisch protocol, maar gaan dieper dan wat er alleen aan de oppervlakte te zien is.

Advertenties