Over angststoornissen

WAT IS EEN ANGSTSTOORNIS

In ieder geval geen ziekte in de gebruikelijke zin van het woord. Er is sprake van een angststoornis wanneer je een overmatige, ongepaste angst beleeft op momenten dat hier logischerwijs geen aanleiding toe is. Met andere woorden: er is geen sprake van een reële bedreiging.

Angst is een natuurlijke reactie van je lichaam en geest op dreigend gevaar, het dient ter bescherming. Dat kan een gevaar van buitenaf zijn, bv. een auto die met hoge snelheid op je afkomt, maar ook een gevaar vanuit jezelf. Angst heeft dus in principe een heel belangrijke functie. Het is een signaal van je lichaam dat je in beweging moet komen om het gevaar te bestrijden of juist te ontlopen. Angst uit zich dus in de zogeheten vecht- of vluchtreactie. In feite is angst een golf van energie die door je lichaam gaat, bedoeld om je voor te bereiden op één van die twee reacties.

Wanneer je je angstig, onzeker of gespannen voelt en het idee hebt de controle over je gevoelens of situaties te verliezen, richt je brein zich op dingen waarover het wel macht of controle lijkt te kunnen hebben. Die angst kan zich dus op diverse manier uiten en is in allerlei soorten en maten. Gezonde spanning voor een presentatie is prima, maar als je nachten wakker ligt omdat je over drie dagen weer naar de tandarts moet, wordt het wat anders. Als angst uit de hand loopt en je dagelijks leven gaat beïnvloeden, kan deze natuurlijke neiging leiden tot obsessieve gedachten en dwangmatig gedrag.

Controledrang wordt dan een dwangstoornis genoemd. Of je krijgt een paniekaanval bij de gedachte aan het onderwerp van die angst, zoals spinnen, vliegtuigen, rijden op de snelweg, etc. Er is dan sprake van een fobie. Of je hebt angst om sociale contacten aan te gaan, waarbij sprake is van een gegeneraliseerde angststoornis. Die angst gaat dan een eigen leven gaan leiden, waarop je (ironisch genoeg) alle grip verliest. Het wordt dus pas een angststoornis genoemd, als de angst continu op de achtergrond aanwezig is en totaal niet in verhouding staat met hetgeen waarvoor je bang bent. De angst beïnvloedt je dagelijks leven niet alleen, maar bepaalt het zelfs. Het is dan tijd om actie te ondernemen.

Angststoornissen zijn onder te verdelen in een aantal groepen, die je links op het scherm terug kunt vinden. Angststoornissen komen ontzettend vaak voor en variëren van een milde verlegenheid en gegeneraliseerde angst tot een heftige paniekstoornis met een reeks aan vervelende fysieke reacties: kortademigheid, pijn of steken in de borst, darmkramp of diarree, hartkloppingen, duizeligheid, spierpijn/-kramp en vele andere symptomen.

Advertenties