Home

EEN LEVEN ZONDER IRREËLE ANGST

Er zijn meer mensen dan je zou vermoeden die worstelen met een angststoornis. Als je met een angststoornis kampt, ben je dus beslist niet de enige. Overmatige angst veroorzaakt allerlei belemmeringen in het leven van iedere betrokkene en geeft uiteindelijk vaak een mindere levenskwaliteit.  En dat is beslist onnodig.

Ieder mens kent angst in het leven. Het werkt beschermend en is nuttig in situaties met reëel gevaar. Maar soms is die angst overmatig en beheerst het je gevoel, je gedachten en je dagelijks functioneren. Die angst is dan een signaal dat het gevoelsleven niet in balans is. Daarnaast is de manier van denken een grote valkuil; je reageert op iedere gedachte. En die gedachten hebben weer hun uitwerking op je gevoel. Vaak ontwikkel je dan vermijdingsgedrag of voer je dwangmatige handelingen uit om je angst onder controle te houden, of je krijgt een paniekaanval. Dit alles veroorzaakt nog meer angst en je komt dan vast te zitten in een angstcirkel.

Een angststoornis kan dus iemand compleet in de greep houden waardoor een heel eigen, erg nauwe wereldbeleving of verwrongen beeld van de werkelijkheid ontstaat. Zolang je nog vastzit in de hele gedrags- en gedachtenlijn die zo kenmerkend is voor een angststoornis, onderhoud je ook een verhoogd niveau van angst, zonder dat je nog weet wat de specifieke aanleiding ooit was. Ik ben van mening dat de aanleiding hiervan veelal terug te voeren is naar de jeugd. Eenmaal de bron opgespoord, hoe klein en betekenisloos deze ook mag lijken, kun je de angst beter begrijpen en er iets mee doen. Innerlijke acceptatie speelt hierbij ook een grote rol.

Advertenties